Contact

Privacy statement

Wij respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze klanten en gebruikers, maar soms hebben we persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.aquaunique.nl en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon ge√Įdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we u toestemming vragen via deze privacy policy.

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze website, orders, bestellingen en diensten hebben wij de n.a.w gegevens, email en telefoonnummer van u nodig. Wij zullen deze gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van uw bestelling verstrekken wij aan onze leveranciers de noodzakelijke persoonlijke gegevens. Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt.

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen of vergelijkbare maatregelen:

  • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
  • Beveiliging van netwerkverbindingen
  • Beveiliging van de gegevens in een cloud
  • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Contactformulieren in ons CMS (website beheer)- systeem worden na 60 dagen automatisch verwijderd.

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft de volgende rechten:

  • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
  • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens;
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
  • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
  • U kunt de toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we an geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen.